شنبه، 24: روزانه برش طرح کویل


strip stainless steel.jpg


محصول: رول سرد کویل فولاد ضد زنگ 

نام تجاری: TISCO

جنس: 304L

سطح: 2B

کشورهاي: 2 تن

اندازه به عنوان زیر:


ابعاد: 1.0 * 1219 * ج واقعی ضخامت: 0.92/0.97 میلیمتر

ابعاد: 1.5 * 1219 * ج واقعی ضخامت: 1.38/1.41/1.49 میلیمتر

ابعاد: 2.0 * 1219 * ج واقعی ضخامت: 1.81/1.93 میلیمتر

ابعاد: 2.5 * 1219 * ج واقعی ضخامت: 2.31/2.49 میلیمتر

ابعاد: 3.0 * 1219 * ج واقعی ضخامت: 2.82/2.96 میلیمترما طرح برش در 5 dyas کار به پایان برسد!

اگر شما نیاز به کویل فولاد ضد زنگ TISCO تازگی، در حال حاضر تماس بگیرید!

89306039 + 86 029