مشتری از ویتنام بازدید کارخانه ما

- Dec 05, 2015-

مشتری از ویتنام از کارخانه ما برای لوله های بدون درز در تاریخ 3 نوامبر 2015 بازدید می کند. ما در مورد دفتر فروش ما در چین نشان می دهیم، و همچنین درباره جزئیات دقیق محصولات در مورد عمیق صحبت می کنیم.

یک جفت:معرفی مختصری از ورق فولاد ضد زنگ 304 بعدی:مشتری ما از فیلیپین دیدن کارخانه ما