گروه های مخفی در هنگ کنگ توسط گروه ALIBABA

به عنوان عضو Alibaba، بخش خارج از شرکت ما در جلسه به نام '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '

'The Seven Regiments Tangling' فصل فروش برای شرکت صادرات است تا بازار را که فقط برای یک ماه معتبر است پیدا کند تا کسی که سفارش بیشتری را در این فعالیت کسب می کند، در این زمان مشتری می تواند بهترین تخفیف را از فروشنده دریافت و فروشنده می تواند کسب و کار خود را بزرگ کند.

تیم فروش ما در این جلسه شرکت می کند تا بیشتر در مورد محصولات ما در خارج از کشور بداند و بازار بزرگ دنیا را باز کند.


تصویر یکی: صد رگ های تهاجمی


تصویر دو: شرکت ما در این فعالیت


تصویر سه: تیم فروش ما