حمله هنگ صد توسط گروه ALIBABA

به عنوان یک عضو از Alibaba بخش خارجی شرکت شرکت در جلسه به نام '' صد دندانه توهین آمیز که توسط گروه ALIBABA در اول مارس سال 2016 نگه دارید.

'صد هنگ حمله' فصل فروش برای شرکت صادرات برای کسب بازار است که فقط برای یک ماه برای پیدا کردن یکی که نظم بیشتر در فعالیت های این درآمد در طول این زمان مشتری رو می تواند بهترین تخفیف از فروشنده و فروشنده معتبر می تواند کسب و کار خود را بزرگ کند.

تیم فروش ما حضور در این اجلاس به منظور دانستن بیشتر در مورد محصولات ما در خارج از کشور و بازار بزرگ در جهان باز است.


یکی تصویر: حمله هنگ صد


عکس دو: شرکت در این فعالیت


سه تصویر: تیم فروش ما